Altyapı, ülkeler ve kentler için belirli bir düzenin sağlanabilmesi için, ihtiyaç halinde olan su, elektrik, gaz, kanalizasyon gibi donanımların sağlanması şeklinde ifade edilebilmektedir. Ayrıca peyzaj, çevre düzenleme ve ulaşım gibi durumlar da altyapıya dahildir. Belirli bir altyapının oluşturulabilmesi için kullanılan yardımcı elemanlar bulunmaktadır. Bu altyapı elemanları şu şekilde sıralanabilmektedir;

  • Baca elemanları; farklı boyutlarda imal edilmiş bacalar için kullanılan bu yardımcı elemanlar, gövde ve kapak elemanları olarak ayrılmaktadır. Farklı boyutlarda imal edilen bu elemanlar için farklı kapak ve gövde elemanları kullanılabilmektedir. Bu bacalar, muayene bacaları veya parsel bacaları olabilmektedir.
  • Parsel baca elemanları; parsel baca gövdesi, parsel baca kapağı, parsel baca kapağı köşebenti ve baca taban genişliği kapağı gibi çeşitli parçalardan oluşan ve farklı boyutlarda imal edilebilen yardımcı elemanlardır. Parsel baca elemanları dairesel veya köşeli olarak imal edilebilmektedirler.
  • Beton ve betonarme borular; bu borular altyapı elemanları arasında en önemli yardımcı elemanlar olarak bilinmektedirler. Farklı kullanım alanına göre farklı boyutlarda imal edilebilen beton ve betonarme borular, altyapı düzenlemesini sağlamaktadırlar. Bu boruların imalatının mutlaka kaliteli malzemeler kullanılarak yapılması gerekmektedir. Aksi halde basınca ve diğer dış yüklere karşı yeterli dayanıklılık sağlayamayabilirler. Bu durumda da çatlama ve kırılmaların meydana gelmesi ile altyapı düzeni bozulabilmektedir. Bu borularda herhangi bir deformasyon yaşanmaması açısından dayanıklılığı yüksek malzeme seçimi oldukça önemli bir detaydır.

Bunlar yanında batırma bloğu, kontrol menholü, kutu menfez gibi, farklı kullanımlar sağlayan çeşitli altyapı gereçleri de bulunmaktadır.

Altyapı Elemanlarının ve Kullanılan Malzemelerin Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar

Altyapı elemanları, insanların farklı kullanım amaçları için ihtiyaç duydukları, su, kanalizasyon, gaz gibi unsurların doğru ve aksaklık yaşanmadan hizmete sunulması amacı ile kullanılmaktadır. Herhangi bir kesinti yaşanmaması açısından, bu yardımcı elemanlar belirli bir düzene göre planlanmaktadır. Ayrıca peyzaj ve çevre düzenleme işlemleri de bu grupta yer almaktadır. Bu yapı elemanlarının imalatında kaliteli malzeme seçimi oldukça önemlidir. Aksi halde yüksek iç basınca dayanamayan bu yapı elemanları deformasyona uğrayabilmektedir. Bu durum da birbiri ile bağlantılı olan bu sistemlerin hepsinde aksaklık yaşanmasına sebep olabilmektedir.

Çevre sorunlarının artması ile birlikte çok daha özen gösterilmesi gereken altyapı sistemleri için farklı uygulamalar da tercih edilebilmektedir. Son yıllarda gündemde olan yeşil altyapı sistemleri bu uygulamalar arasındadır. Kentlerin ihtiyaçlarını çevre dostu teknolojiler ile birleştirilen bu uygulamalar, ekolojik çevrenin korunmasını amaçlayan sistemlerdir. Bu ve bunun gibi farklı yöntemlerde de kaliteli malzemenin seçimi önem taşımaktadır. Uygulama ne olursa olsun kullanılan imalat malzemesi mutlaka belirli testlerden geçmiş ve güvenilir malzemeler olmalıdır.

Altyapı Elemanlarının İmalatında Tasarım Önemli Bir Unsur Mu?

Altyapı sistemleri genellikle görünmeyen sistemler oldukları için tasarım aşamasında bu sistemlere önem verilememektedir. Gerek zaman gerekse maliyet açısından bu yapı elemanlarının tasarımından kaçınılmaktadır. Ancak bu duruma önem verilmemesi beraberinde farklı sorunları getirmektedir. Özensiz yapılan sistemler, belirli bir süre sonra bozulmalara ve çeşitli sorunlara yol açmaktadır. Bu sebeple kaliteli malzemenin seçiminin yanı sıra bu sistemlerin doğru şekilde tasarlanması da oldukça önemli bir detaydır.

Ayrıca tasarım aşamasında, bu yapı elemanları için gerekli dikkatin gösterilmemesi durumunda, bitki bakım maliyetleri artış gösterebilmektedir. Bunun yanı sıra, peyzaj alanında birçok farklı tadilat işleri de ortaya çıkmaktadır. Dolayısı ile tasarım aşamasında kaçınılan maliyet durumu bu noktada çok daha fazla artış göstermektedir. Sağlıklı bir altyapı sisteminin oluşturulabilmesi için mutlaka tasarım aşamasına önem verilmesi gerekmektedir. Kullanılacak altyapı elemanının durumuna, büyüklüğüne, imalat malzemesine göre farklılık gösteren tasarım kriterleri dikkate alınarak bu konu üzerinde çalışılması gerekmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here