İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: 15 Günlük Kısıtlama Sadece Barolarla İlgili Değil

Ankara Valiliği tarafınca oldukça mühim bir karar alındı. Bu karar doğrultusunda 15 günlük kısıtlama getirilmişti. Bunun üstüne İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı bir izahat yapmış oldu. Çataklı açıklamalarında Ankara valiliğinin 15 gün süreyle almış olduğu kısıtlama kararının bir tek baroların gösteri ve yürüyüşü için değil her türlü gösteri yürüyüş ve toplantının kısıtlamasını içerdiğini altını çizdi.

Ankara Valiliği tarafınca oldukça mühim bir karar alınarak 15 günlük bir kısıtlama getirilmiş olduğu belirtilmişti. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken bu kısıtlama sonucu hakkında da değerlendirmelerde bulunmuş oldu.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı açıklamalarında Haziran ayında 6’sı turuncu, 3’ü gri kategoride aranan toplam 128 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek Ankara’da gösteri ve yürüyüşlerin 15 gün süreyle kısıtlanmasına ilişkin değerlendirmeler yapmış oldu.

İçişleri Bakanlığından Açıklama

Çataklı açıklamalarında Ankara valiliğinin 15 gün süreyle almış olduğu kısıtlama kararının bir tek baroların gösteri ve yürüyüşü için değil her türlü gosteri yürüyüş ve toplantının kısıtlamasını içerdiğini Sağlık Bakanlığının vakalarda Ankara’da artış bulunduğunu açıklamış olduğu ve bundan dolayı da kısıtlama sonucu alındığını açıkladı.

Bunun yanı sıra İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Kırsaldaki terörist sayısının 400’lü sayılara indirilmiş olduğu bu zamanda elde ettiğimiz bu netice, terörle mücadeledeki kararlılığımızı gösteriyor. 2020’nin ilk 6 ayında 562 terörist etkisiz hale getirilmiştir.”

Kısıtlama Kararı

Kısıtlamalara ilişkin Ankara Valiliğinden meydana getirilen duyuruda kısıtlamanın bilgileri açıklandı. Bu duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu  02 /07/2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 27. ve 72. maddelerine bakılırsa, Ankara Valisi Vasip ŞAHİN başkanlığında muhteşem toplanarak gündemindeki mevzuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır.

A-İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal yaşam döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir etkinlik alanı/iş kolu için alınması ihtiyaç duyulan önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kaide ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır.

Bu çerçevede, yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle gerek hayvan satış gerekse kurban kesim yerlerinde alınacak tedbirler ile bu yerlerdeki çalışan ve müşteriler için uyulması ihtiyaç duyulan kurallar, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunca “Kurban Bayramı ve Öncesinde Hayvan Satış Yerlerine Yönelik Alınması Ihtiyaç duyulan Önlemler” belirlenmiş; Cumhurbaşkanlığınca (Diyanet İşleri Başkanlığı) hazırlanan “2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Bildiri” 26.06.2020 tarihindeki ve 31167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Adı geçen Rehber ve Bildiri doğrultusunda, 31.07.2020­ 03.08.2020 tarihlerinde hep beraber algı edeceğimiz Kurban Bayramı esnasında bilhassa kurban satış yerlerinde oluşabilecek yoğunluk/kalabalıkların Covid­19 salgını sürecinde halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek amacıyla aşağıdaki usul ve esasların uygulanmasının uygun olacağı değerlendirilmiş olup;

Bu Çerçevede,

İl ve İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafınca belirlenen kurban kesim yerlerinin günlük kesim kapasitesi bilgisi 20.07.2020 geçmişine kadar çeşitli iletişim kanalları kullanılarak kamuoyuna duyurulmasına,

Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerlerin işletmecilerinin/sorumlularının kurban kesilecek her bigün için oluşturacakları randevulu kesim bilgisini içeren listeyi kurban kesim yerinin girişinde ve görülebilecek şekilde asmalarına, ek olarak kurban kesim yerlerinin işletmecileri/sorumluları tarafınca her bir kişinin kurban kesim saatine ilişkin buluşma bilgisinin  kurban kesim yerinden hizmet alacaklara SMS kanalıyla bildirilmesine,

Kesim işlemlerinin Bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için lüzumlu tedbirlerin alınmasına, kesim yerlerinde kesim yaptırmak isteyen kişilerin taleplerinin mümkün olduğunca Bayramın üç gününe eşit sayıda randevu verilecek şekilde planlanmasına,Kurban kesim yerlerinin işletmecilerinin/sorumlularının 30 Temmuz 2020 Arefe günü Kurban Bayramının birinci günü için oluşturulan randevu bilgisini; 31 Temmuz 2020 tarihinde Bayramın ikinci günü için oluşturulan randevu bilgisini; 1 Ağustos 2020 tarihinde bayramın üçüncü günü için oluşturulan randevu bilgisini İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonuna bildirmelerine,

Kesim yerlerine gelecek şahıs sayısının mümkün olduğunca azca olmasını sağlamak amacı ile hisse sahipleri haricinde kimsenin kurban kesim yerlerine gitmemesinin teşvik edilmesine,

Her kurban için hisse başına parçalama işinin kurbanı kesen yada parçalama işlemi için görevlendirilen kasap/kurban kesim elemanları tarafınca yapılmasına,

Kurban sahiplerinin kurban kesim yerlerinde bir arada bulunarak parçalama işlemi yapmasına müsaade edilmemesine,  kurban sahipleri tarafınca kurban parçalanacaksa en fazla üç kişinin maske ve 1,5 metrelik mesafe kurallarına uyarak parçalama işlemini yapmasına müsaade edilmesine,

Kurban kesim yeri olarak belirlenen bölgeler haricinde çevre ve görüntü kirliliğine niçin olacak şekilde yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları şeklinde yerlerde kurban kesilmesine kesinlikle müsaade edilmemesine,

İlgili tüm kurumlarca mevzu hakkında lüzumlu hassasiyetin gösterilerek uygulamanın  yukarıda belirtildiği çerçevede eksiksiz bir halde yerine getirilmesinin sağlanmasına, Kaymakamlıklarca Kararımızla getirilen kurallar, Bildiri ve Rehber çerçevesinde denetimlerin yapılmasına,

Çin’in Vuhan kentinde başlayarak tüm Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafınca pandemi olarak vasıflandırılan Coronavirüs (COVID-19) salgınına yönelik ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeler ve Sağlık Bakanlığınca oluşturulan Bilim Kurulunun karar ve değerlendirmeleri kapsamında salgından korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla İlimiz genelinde  Kurulumuzun;

16.03.2020 tarihindeki ve 2020/2 sayılı Sonucu ile “Sivil cemiyet müesseselerinin (dernek, vakıf vs) genel kurulları ve sivil cemiyet müesseselerinin eğitimler dâhil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetlerinin (icra-i zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç) geçici olarak ertelenmesine” ve “Toplu olarak yurttaşlarımızın bir arada bulunmuş olduğu “Taziye Evleri” faaliyetlerinin  durdurulmasına”,

21.03.2020 tarihindeki 2020/4 sayılı Kararıyla da “Asker uğurlaması faaliyetlerinin durdurulmasına” karar verilmişti.

Alınan bu vb. tedbirlere karşın son günlerde İlimizde Covid-19 olay sayılarında artış olduğu bu durumunda cemiyet sağlığını negatif yönde etkilediği, bundan dolayı insanların toplu olarak bir araya gelmesinin hastalığın yayılma hızını daha da artırabileceği değerlendirilmiş olup;

Bu Kapsamda,

1- İnsanların toplu olarak bulunmuş olduğu açık ve kapalı alanlarda sosyal mesafeye uyulması, maske takılması ve hijyen kurallarına riayet edilmesi hususlarında ilgili tüm kurum ve kuruluşlarca yurttaşlarımızın sık sık uyarılmasına ve görevleri kapsamında denetim ve kısıtlamalara uyulmasının sağlanması  mevzularında azami hassasiyeti göstermelerine,

2-Kurulumuzun 2020/2 ve 2020/4 sayılı Kararlarıyla salgından korunmak ve salgının yayılımını engellemek amacıyla yurttaşlarımızın oldukça yakın mesafede bir arada bulunarak hastalığı bulaştırma riski bulunmuş olduğu değerlendirilen taziye evleri, asker uğurlamaları vb. faaliyetlerin durdurulmasına karşın, ara sıra bu kısıtlamaların ihlal edilmiş olduğu anlaşıldığından, bu kapsamda alınan tedbirlerin gözden geçirilerek gerekiyorsa ilgili kurumlarca önleyici ek tedbirlerin alınmasına,

3- İlimizde 15 gün süreyle 2911 sayılı Kanun kapsamında insanların toplu olarak bir araya gelmelerine niçin olabilecek her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü vb. faaliyetlerin düzenlenmesinin  kısıtlanmasına,

Alınan bu kararlara aykırı hareket edenlere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve öteki mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin uygulanmasına, Oy birliği ile karar verildi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here