İşyeri kiracılarını zor durumda bırakan kanuni düzenlemeler tarihe karışıyor. 1 Temmuz’dan itibaren binlerce kiracı işyerini nefes aldıracak düzenlemeler hayata geçiyor.

Pandemi döneminde zor bir dönemden geçen binlerce işyerine nefes aldıracak yeni düzenlemeler 1 Temmuz’da yaşama geçiyor. Borçlar Kanunu’ndaki işyeri kiracılarını zor durumda bırakan maddeler bu tarihten itibaren geçersiz sayılacak. Devir için haklı gerekçe koşulu getirilirken, kiracı kabul eden sözleşme süresinden ilkin işyerini tazminatsız tahliye edebilecek. Ödemede güçlük çeken kiracıları zora sokan, bir ayı ödememesi durumunda kalan ayların tamamını peşin ödemesine yönelik madde kaldırılıyor. Böylece peşin ödeme ve cezai şart geçersiz sayılacak. Bu düzenlemeler başta AVM’ler olmak suretiyle işyerinde kiracıların elini rahatlatacak.

Aleyhte Düzenleme Yasağı

Türkiye’de 1 milyon 800 bin işyeri bulunuyor ve bunların mühim kısmı kiracı… Yeni düzenlemeler şu şekilde; kiracılar işyerini başkasına devredebilecek. Sözleşme süresinden ilkin işyerini tahliye edenler yerine kiracı bulduğunda erken fesihten dolayı tazminat ödemekten kurtulacak.
Yeni düzenlemeyle kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi haricinde kiracı aleyhine değişim yapılamayacağı yargı altına alınıyor. Söz mevzusu maddeyle sözleşmedeki zayıf taraf olduğu kabul edilen kiracı, kiraya verene karşı korunacak. Kiracı aleyhine düzenleme yasağı getiriliyor. Kiracıya kira bedeli ve temizlik, ödenti bakım gideri şeklinde yan giderler haricinde başka bir ödeme yükümlülüğü getirilemeyeceği yargı altına alınıyor.

Muhteşem Fesih Hakkı

Sözleşmenin icrasını kendisi için çekilemez hale getiren sebeplerin varlığı durumunda, taraflardan birinin diğerine tazminat verme koşulu ile kira sözleşmesinin bitmesinden evvel feshedilmesini mümkün hale geliyor. Muhteşem fesih halinde oluşacak zararın tazmini hâkimin takdiri ile belirlenecek. Kiracıları sakınan yeni düzenleme, kiraya veren tarafınca dayatılan ve kiracıyı muhteşem bir yükümlülük altına koyan bağlantılı sözleşmeyi hükümsüz sayıyor. Bağlantılı sözleşme teklifinin kiracıdan gelmesi halinde bu maddenin uygulanması mümkün olmayacak. Kovid-19’la savaşım döneminde de 1 Mart ile 30 Haziran tarihleri içinde işyerleri için ödenmeyen kiralar sözleşmenin feshi ve tahliye sebebi sayılmaması yönünde düzenleme yapılmış oldu.

Haklı Gerekçe Sunacak

Yeni düzenlemeye bakılırsa kiracı, işyeri sahibinin yazılı razı olmadan kiracı ilişkisini üçüncü kişiye devredemeyecek. Sadece buna itiraz eden işyeri sahibinin haklı gerekçeler ortaya koyması gerekiyor. Aksi halde kiracının işyerini başkasına devretmesine karışamayacak. Sözleşmesini devreden kiracı, kira sözleşmesinin ihlalinden doğacak borçlardan 2 yıl süresince devralanla beraber görevli olacak.

Depozito Ortak Hesabı

Kiraya veren en fazla üç aylık kira bedeli isteyebilecek. Güvence bedelinin direkt kiraya verene ödenmesine ilişkin uygulama ortadan kalkacak. Taraflar güvence bedelinin para olarak ödenmesini kararlaştırmış ise kiracı, kiraya verenin rızası olmadan çekilmemek şartı ile parayı vadeli bir tutum hesabına yatıracak. Güvence bedelinin kıymetli evrak olarak ödenmesi halinde ise söz mevzusu evrak kiracı tarafınca aynı şartlar ile bankaya depo edilecek. Sözleşme bitince işyeri sahibi mahkeme kararıyla depozitodan kesinti yapabilecek.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here