Yangın güvenliği farklı söndürme sistemleri ile sağlanmaktadır. Sistemler gereksinim ve ihtiyaçlara göre belirlenmektedir. Tam bir yangın güvenliği ise eksiksiz bir proje ve bu projenin uzman kadro tarafından uygulanması ile mümkündür.

Ülkemizde farklı söndürme sistemleri kullanılmaktadır. Bunlar arasında köpüklü ve gazlı sistemleri dikkat çekmektedir. Yazımızda bu iki sistem hakkında bilgiler aktarmaya çalışacağız.

Köpüklü Söndürme Sistemleri Kullanım Alanları Nelerdir?

Köpüklü yangın sistemleri yüksek söndürme performansıyla kendini kanıtlamış bir sistemdir. Özellikle yanma riski olan maddeler için etkilidir. Bazı tesislerde yangın güvenliğinin sağlanması sadece köpüklü söndürme sistemleri ile mümkün olabilmektedir.

Sistem yanıcı maddelerin bulunduğu alanlarda yangın riskini minimize etmektedir. Kimyasal üretim yapan fabrikalarda, kimyasal madde depolarında, yatlarda, tersanelerde, yakıt yükleme ve boşaltma istasyonlarında, uçak ve helikopter hangarlarında köpüklü sistemler uygulanmaktadır.

Köpüklü söndürme sistemlerinden kullanılan söndürücü ajan köpük konsantrasyonlarıdır. Özel sıvı halinde sistemde bulunan bu köpük, sistem devreye girdiğinde su ve havayla buluşarak genleşir. Yangına müdahalesi bu genleşme sayesindedir. Yangının üzerini örten köpük alevlerin hava ile temasını keser. Oksijen alamayan alevler kısa süre içinde söndürülür. Yangını söndürme kabiliyetinin yüksek olduğu bilimsel çalışmalar tarafından da kanıtlanmıştır. Görüldüğü üzere köpüklü söndürme sistemleri yanma eğilimli ve yanma riski yüksek maddelerin yangın güvenliğini sağlamada etkin olarak çalışır. Bu nedenle de güvenliğin sağlanmasında tek alternatif olarak gösterilir.

Sistem dahilinde kullanılan türleri kendi içinde çeşitlendirilerek her ihtiyaca yanıt vermesi sağlanmıştır.

Kuru kimyasalların bulunduğu yerlerde sistem film yapıcı köpük konsantresi veya fluoroprotein bazlı köpük konsantreleri kullanılmaktadır. Protein bazlı çeşidi alkole dayanıklı köpük konsantresidir. Film yapıcı fluoroprotein bazlı köpük konsantresi de protein bazlı olmakla beraber, donma-korozyon-bakteriyel bozulmaya engel olan türdendir.

Gazlı Söndürme Sistemleri Özellikleri

Gazlı söndürme sistemleri çevre dostu duruşuyla, insan sağlığına zarar vermeyen yönüyle dikkat çekmektedir. En fazla kullanılan sistemler arasında yer almaktadır. Sistemde kullanılacak gazın türüne projenin uygulanacağı yerin ihtiyaçları karar vermektedir. Halokarbon gaz ve inert gaz gibi çeşitleri vardır. Bu gazlar yangını gerek fiziksel gerek kimyasal olarak söndürmektedir.

Gazlı söndürme sistemleri dahilinde kullanılan gaz temiz gaz olarak ifade edilmektedir. Bu gazın elektriksel iletkenliği yoktur. Buharlaştıktan sonra arkasında atık bırakmaz. Sistem genel olarak insan hareketliliğinin olduğu alanlarda yangın güvenliği sağlamaktadır. Bunun ana nedeni insan sağlığına zarar vermemesidir. Çevreye ve doğaya da saygılıdır.

Gazlı sistemler arasında en yaygın olarak kullanılan ise FM200 gazlı söndürme sistemidir. Bu sistemde kullanılan gaz silindirlerde sıvı olarak hazırda bulundurulur. Yani saklanması ve depolanması pratiktir. 

Söndürme performansı yüksektir. Yangın anında bilinçli kullanılırsa yüzey kesinlikle zarar görmez. Ekonomik anlamda fiyat makul seviyelerdedir. Sistem elektrik kaynaklı yangın olasılığı olan her yerde kullanılabilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here