Koruyucu Tıbbi Malzeme Yetersiz

Türk Tabipler Birliği: Koronavirüs’e karşı koruyucu tıbbi araç-gereç yetersiz “Üniversite hastanelerinin laboratuvarlarında da çalışılmalı”

Türk Tabipleri Birliği (TBB), sıhhat müesseselerinde Koronavirüs’e karşı koruyucu ekipman temininde eksiklikler yaşandığını bildirdi. Hekimler ve sıhhat çalışanlarının enfekte olabilecek kişilerle temas açısından en yüksek risk grubunda olduklarına işaret eden TTB, İran ile komşu illerden adım atmak suretiyle sıhhat müesseselerinde koruyucu tıbbi araç-gereç ve ekipmanların stoklarının bir an ilkin kafi hale getirilmesi icap ettiğini bildirdi.

TTB Merkez Konseyi, acil olması sebebiyle etken virüsün tanısına yönelik serolojik testlerin Hıfzısıhha Merkezi haricinde üniversite hastanelerinin laboratuvarlarında da çalışılabilmesine dönük düzenlemeler yapılması çağrısı yapmış oldu. TTB, yapmış olduğu açıklamada bünyesinde sürecin izlenmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla mevzunun uzmanlarından bir kurul oluşturulduğunu belirterek, gerek duyulması halinde her türlü desteğe hazır oldukları bilgisini verdi.

TTB Merkez Konseyi tarafınca meydana getirilen açıklamada, başta Sağlık Bakanlığı olmak suretiyle yetkili kurumların halkı süratli, doğru ve tam olarak bilgilendirmesinin paniğe niçin olabilecek spekülatif haberlerin ve yanlış bilgilerin yayılmasının önüne geçmek açısından tehlikeli sonuç önemde olduğu ifade edildi. Kişisel korunma önlemleri hakkında toplumun yaygın şekilde bilgilendirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı’nın mahalli yönetimlerle de ortaklık yapması icap ettiğini belirten TTB, şu uyarılarda bulunmuş oldu:

“Üniversite Hastanelerinin Laboratuvarlarında Da Çalışılmalı”

“Alandan edindiğimiz bilgiler sıhhat müesseselerinde koruyucu ekipman temininde problemler yaşandığını göstermektedir. Hekimler ve sıhhat çalışanları enfekte olabilecek kişilerle temas açısından en yüksek risk grubunda olduklarından İran ile komşu illerden adım atmak suretiyle sıhhat müesseselerinde koruyucu tıbbi araç-gereç ve ekipmanların stokları bir an ilkin kafi hale getirilmelidir. Etken virüsün tanısına yönelik serolojik testlerin Hıfzıssıhha Merkezi haricinde üniversite hastanelerinin laboratuvarlarında da çalışılmasına dönük düzenlemeler yapılmalıdır.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here