Mahkemeden KHK'liler İçin Sevindirici Karar!

İzmir’de KHK ile ihraç edilmiş olduğu için hem de öğrencilik hakkı elinden alınan Özer Yersüren için mahkeme kararını verdi. İzmir 5’nci Bölge İdare Mahkemesi, ‘kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz’ hükmüne yer vererek yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Muhteşem hal döneminde çıkartılan KHK sebebiyle kamu görevinden ihraç edilmiş olduğu için yüksek lisans eğitimine de son verilen Özer Yersüren hukuk mücadelesini kazanmıştır. İzmir 5’nci Bölge İdare Mahkemesi, ‘öğrenciliğin sonlandırılmasının telafisi güç ve olanaksız zararların olacağı açıktır’ diyerek yürütmeyi durdurma sonucu verdi. Avukat Nedim Değirmenci, “Mühim olan bu hukuki kırıntıları biriktirerek büyütmek” dedi.

Hangi Durumlarda Yürütme Durdurulur?

Özer Yersüren, Dokuz Eylül Üniversitesi Toplumsal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Kısmı’nde yüksek lisans yaparken 701 sayılı KHK ile üniversitedeki kamu görevinden ihraç edildi. İhracın peşinden Yersüren’in öğrenciliği de sonlandırıldı. Yersüren öğrenciliğine son verildikten sonrasında İzmir 4’ncü İdare Mahkemesi’ne yürütmenin durdurulması için başvurdu. Fakat mahkeme bu öğrenci ‘ret’ sonucu verdi.

Bu gelişmenin üstüne Yersüren, Eğitim Sen avukatı Nedim Değirmenci ile beraber İzmir 4’ncü İdare Mahkemesi’nin verdiği ‘ret’ kararının durdurulması istemiyle İzmir Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Bölge İdare Mahkemesi, alt mahkemenin verdiği ‘ret’ kararını görüştü. Mahkeme, hangi durumlarda yürütmenin durdurulacağına ilişkin verdiği kararda yargılama usulüne yer verdi: Telafisi güç yada olanaksız zararların doğması ve yönetimsel işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının beraber gerçekleşmesi durumunda davalı idarenin (Dokuz Eylül Üniversitesi) savunması alındıktan yada müdafa süresi geçtikten sonrasında gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verilebilir. Yürütmenin durdurulması kararlarında yönetimsel işlemin hangi gerekçelerle hukuka açıkça aykırı olduğu ve işlemin uygulanması halinde doğacak telafisi güç yada olanaksız zararların neler bulunduğunun belirtilmesi zorunludur.

‘Kimse Eğitim Hakkında Yoksun Bırakılamaz…’

Mahkeme ‘kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz’ hükmüne yer vererek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni hatırlattı. Mahkeme, “Her ne kadar davacı terör örgütlerine yada Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşan gruplara üyeliği suretiyle kamu görevinden çıkarılmış ise de yüksek lisans eğitimi ile ilişkisinin kesilmesi sonucunu doğurmayacağı açıktır” hükmüne yer verdi.

Yersüren’in yüksek lisanstaki kaydının silinmesinin hukuka aykırı olduğu mahkeme tarafınca oy birliği ile kabul edildi. Mahkeme sonucunda, “Davacının öğrenciliğinin sonlandırılmasının davacı açısından telafisi güç ve olanaksız zararların oluşacağı açıktır” diyerek şu şekilde devam edildi: “Bu durumda eğitim hakkının T.C. Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınması ve davacının araştırma görevlisi ekibi ile ilişiğinin kesilmiş olmasının yüksek lisans eğitimi ile de ilişiğinin kesilmesi sonucunu doğurmayacağı göz önünde bulundurulduğunda Dokuz Eylül Üniversitesi’nden kaydının silinmesine ilişkin dava mevzusu işlemde hukuka aykırılık bulunmaktadır.”

Mahkeme bu açıklamalarla beraber İzmir 4’ncü İdare Mahkemesi’nin yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin kararının kaldırılmasına ve yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

‘Mahkeme Hakkımızı Teslim Etti’

Eğitim Sen avukatı Nedim Değirmenci, söz mevzusu karar için ihraç edilenlerin eğitim hakkından yoksun bırakılmayacağı yönünde mühim bir karar verildiğini söyleyerek şunları belirtti: “Eğitim Sen bölge avukatları olarak baştan beri üyemiz olsun olmasın ihraç edilenlere hukuki destek sunuyoruz. Haklarında herhangi bir kanıtlama vesikası olmadan bir tek soyut sebeplerle ve gerekçesiz görevden alınmaları yetmemiş şeklinde bu kişilerle ilgili hukuki bir kanıt olmaksızın eğitim öğretim haklarından yoksun kılınmalarının açıklanabilir hukuki bir yanı yok. Mahkeme de bu anlamda hakkımızı teslim etti. Bu sonucu önemsiyorum. Mühim olan bu hukuki kırıntıları biriktirerek büyütmek. Şu an için hakkımızı, hukukumuzu yargıya taşıyarak sonuna kadar bu yolu tüketmek gerekiyor. Hukuki çareleri inatla sürdürüp savaşım etmeye devam etmek lazım. Hukuk bugün bizlere lazım yarın başkalarına lazım olacak. Mühim olan hukuki yolları tüketmek.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here