Rakamlar Açıklandı: İşsiz Ordusu Büyüyor!

Ocak ve Şubat ve Mart aylarını kapsayan, şubat süreci işsizlik sayıları açıklandı. İşsizlik oranı son 10 senenin en yüksek rakamına ulaşarak gene yüzde 14.7 oldu. Şubat döneminde bundan önceki senenin aynı dönemine gore işi olmayan sayısı 1 milyon 376 bin şahıs artarak 4 milyon 730 bin şahıs oldu. Geçen senenin aynı dönemine gore işi olmayan sayısı yüzde 41 arttı!

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işi olmayan sayısı 2019 yılı Şubat döneminde geçen senenin aynı dönemine gore 1 milyon 376 bin şahıs artarak 4 milyon 730 bin şahıs oldu. İşsizlik oranı 4,1 puanlık artış ile %14,7 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; ziraat dışı işsizlik oranı 4,4 puanlık artış ile %16,9 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 7,1 puanlık artış ile %26,1 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 4,1 puanlık artış ile %15,0 olarak gerçekleşti.

İstihdam Oranı Düştü

İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Şubat döneminde, bundan önceki senenin aynı dönemine gore 811 bin şahıs azalarak 27 milyon 355 bin şahıs, istihdam oranı ise 1,8 puanlık azalış ile %44,8 oldu. Bu zamanda, ziraat sektöründe çalışan sayısı 296 bin, ziraat dışı sektörlerde çalışan sayısı 514 bin şahıs azaldı. İstihdam edilenlerin %17,1’i ziraat, %19,7’si endüstri, %5,4’ü inşaat, %57,7’si ise hizmet sektöründe yer aldı. Önceki senenin aynı süreci ile karşılaştırıldığında ziraat sektörünün istihdam edilenler içindeki oranı 0,6 puan, endüstri sektörünün istihdam edilenler içindeki oranı 0,3 puan, inşaat sektörünün oranı 1,6 puan azalırken, hizmet sektörünün oranı 2,4 puan arttı.

İşgücüne Katılma Oranı Yüzde 52.5

İşgücü 2019 yılı Şubat döneminde bundan önceki senenin aynı dönemine gore 564 bin şahıs artarak 32 milyon 84 bin şahıs, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puanlık artış ile %52,5 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için meydana getirilen kıyaslamalara gore; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,1 puanlık azalış ile %71,4, hanımlarda ise 0,7 puanlık artışla %34,0 olarak gerçekleşti.

Kayıt Dışı Çalışanlar

Şubat 2019 döneminde herhangi bir toplumsal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bundan önceki senenin aynı dönemine gore 1,3 puan artarak %33,5 olarak gerçekleşti. Ziraat dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bundan önceki senenin aynı dönemine gore 1,1 puan artarak %22,8 oldu.

Kamu İstidamı Yüzde 21.6 Arttı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın derlediği verilere gore, 2019 yılı I. döneminde toplam kamu istihdamı 2018 yılının aynı dönemine gore %21,6 oranında artarak 4 milyon 517 bin şahıs oldu. Bu artışta, daha ilkin kamu istihdamında yer almayan taşeronların kamu çalışanı statüsüne (devamlı işçi) geçmesi etkili oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bundan önceki döneme gore 68 bin şahıs artarak 28 milyon 85 bin şahıs olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puan artarak %46,0 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işi olmayan sayısı bundan önceki döneme gore 113 bin şahıs artarak 4 milyon 417 bin şahıs olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,3 puan artarak %13,6 oldu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here