Yerli Otomobilin Üretileceği İl Açıklandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla piyasaya sürülen kararla yerli otomobil üretim tesisi Bursa’da kurulacak. Yatırımın süresi başlangıç zamanı olan 30 Ekim 2019’dan itibaren 13 yıl olarak belirlendi. Elektrikli otomobilin üretimi 5 modelde, yılda 175 bin tane olacak. Üretim tesisinde 300’ü nitelikli toplam 4 bin 323 şahıs istihdam edilecek.

Resmi Gazete’de piyasaya sürülen Cumhurbaşkanı sonucu ile yerli elektrikli otomobil üretimine ilişkin ayrıntılar belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla piyasaya sürülen karara gore, yerli elektrikli otomobil üretim tesisi Bursa’da kurulacak ve proje bazlı devlet yardımı verilecek.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafınca topyekün yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 22 milyar olacak. Yatırımın süresi ise başlangıç zamanı olan 30 Ekim 2019’dan itibaren 13 yıl olarak belirlendi.
Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafınca bu sürenin yarısı kadar ek süre verilebilecek. Yerli otomobil üretim tesisinde 4 bin 323 şahıs istihdam edilecek ve bu kişilerin 300’ü nitelikli personel olacak.

5 Modelde 175 Bin Tane Üretim

Faiz ve kar oranı desteği gerçekleşen durağan(durgun) yatırım tutarının yüzde 13’ünü ve ödenen faiz yada kar payının yüzde 80’ini geçmemek kaydıyla, her bir kredinin kullanım tarihinden itibaren azami 10 yıl olacak.

Vergi İndirimi Uygulaması

Yatırıma katkı tutarı 31 Aralık 2032 tarihine kadar azami 960 bin tane vasıta için kullanılmak suretiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nu kapsamında hak edilen yatırıma katkı tutarının yüzde 56,5’ini geçemeyecek.

Yatırıma katkı tutarı, bu yatırım kapsamında üretilen araçların ilk iktisabı dolayısıyla ödenen özel tüketim vergisinin, takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla bu mükelleflere tamamen, nakden ya da vergi borçlarına mahsuben ödenmesi suretiyle kullandırılabilecek.

Nitelikli Personel Desteği

Nitelikli personel desteği, her bir nitelikli personel için asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katını geçmemek suretiyle 5 yıl süreyle uygulanacak.

Faiz Desteği Uygulaması

Bir yada birden fazla aracı kurumdan 31 Aralık 2027 tarihine kadar kullanılacak yatırım kredileri için ödenen faiz yada kar payının yüzde 80’i, gerçekleşen sabit yatırım tutarının yüzde 13’ünü aşmamak kaydıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca karşılanacak. Faiz yada kar oranı desteği, ödeme planının bakanlığa göndermiş olduğu tarihten itibaren yapılacak kredi geri ödemeleri için uygulanacak.

Yurt haricinde yerleşik aracı kurumlardan kullanılacak minimum bir yıl vadeli yatırım kredileri yada yatırım finansmanı için yeminli mali müşavir raporu yada krediye aracılık eden yurt içindeki bankanın bildirimleri çerçevesinde faiz yada kar oranı desteği sağlanacak.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here